ปริญญาตรี

  • Home
  • ปริญญาตรี

สาขาวิชาปริญญาตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นวัตกรรมดิจิทัล

คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

เทคโนโลยีสื่อสังคม

สารสนเทศการลงทุน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

นวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)

เทคโนโลยีสื่อสังคม (ภาคพิเศษ)

Verified by MonsterInsights