Latest News

  • Home
  • ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียง (Image and Reputation Management) รางวัลดีเด่น 1 เรื่อง สร้างอิทธิพลบนโลกโซเชียล เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ศุภณัฐ จินวัฒน์สกุลวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมงานวิจัย (Innovative Research and Development)รางวัลดีเด่น 3 เรื่อง 3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุลวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

malware

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่

การป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ โดย ภูริณัฐ พัดจันทร์หอม หลักสูตร Dim-online และ Ph.D.IT ม.รังสิต

ผลการพิจารณารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต (Excellent in Education) รางวัลชมเชย เทคนิคการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรปริญญาโท SMT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมามาลย์ ปานคำ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมงานวิจัย (Innovative Research and Development) เทคนิคการของทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)“Prove of Concept” จาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : โครงการพัฒนาสกูตเตอร์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ชื่อ Momen Mini Bike อาจารย์ศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงิน & การลงทุน

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงิน & การลงทุน ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน พร้อมต้อนรับน้องใหม่ #DEK66 แล้ววันนี้ RSU Early Bird มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://admissiononline.rsu.ac.th ————————————————————————– #สารสนเทศการลงทุน #สารสนเทศการลงทุนมอรังสิต #วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี #INIRSU #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #DITRSU #ITRANGSIT #นักนวัตกรรมดิจิทัล #RSUexperience #ที่นี่สอนประสบการณ์

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้

Dewy กระถางต้นไม้ยิ้มได้ ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมดิจิทัล พบกันได้ที่งาน NAC Market 2023 โดย สวทช. โชว์ขุมพลังวิจัยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ออนไซต์เต็มรูป ที่อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี วันที่ 29-31 มีนาคม นี้ มาเจอกันน้าาา เรียนครบตอบโจทย์ด้านไอที และนวัตกรรมทันสมัย ที่ทุกองค์กรต้องการ ทักไลน์ มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : @ITrangsit #นวัตกรรมดิจิทัล #สาขานวัตกรรมดิจิทัล #DITe #เทคโนโลยีสารสนเทศ #วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีม #Dek66 #ปริญญาตรี #ไอที #DIT #RSU #มหาวิทยาลัยรังสิต #DITRSU

Verified by MonsterInsights