คณาจารย์

  • Home
  • คณาจารย์

คณาจารย์

หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D.)

th-5790013

 

th-5790065
th-6090059
th-4714455

 

th-5390120

หลักสูตร SMT (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)

th-4814003
th-3514333

หลักสูตรปริญญาโท การจัดการไซเบอร์และเทคโนโลยี

th-6300000

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

th-5790065
th-4614451
th-3714279
th-5490077
th-3614277
th-3114001
th-3114007
th-483819

สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม

th-5890199
th-429263
th-5390120

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

th-3514334
th-6300000
th-3514333
th-4714455
th-6090059
th-5014471
th-4014337
th-931139

สารสนเทศการลงทุน

th-5590179
 
th-5290030
th-5490099
th-ajx

สาขาคอมพิวเตอร์เกมอีสปอร์ต

th-6490108

 

th-4514466
th-47144532
th-4914463
th-5290167

ผู้ช่วยอาจารย์

th-3714282
th-4714458
Verified by MonsterInsights