หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงิน & การลงทุน

  • Home
  • INI
  • หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงิน & การลงทุน
หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการเงิน & การลงทุน 💰
✅ ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
✅ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
✅ ฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ
✅ ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน
✅ เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน
พร้อมต้อนรับน้องใหม่ #DEK66 แล้ววันนี้
📌 RSU Early Bird มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 บาท
สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://admissiononline.rsu.ac.th
————————————————————————–

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights